תנאי שימוש

אתר sendsong (להלן:אתר שיר בהפתעה או צוות האתר) משמש כאתר מכירת שירים מקוריים והפקת קליפים. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור בלווינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפוניה ווידאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים.

בתקנון זה: "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הורדות, תכנים, צ'טים ורמזים, בקרובים, תמונות ו/או בקול ווידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות צוות האתר (כהגדרתו להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לחברה זכות שימוש בו.

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

1. תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, 
2. פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים 
3. הפרה כלשהי של החוק.
4. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
5. תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
6. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
7. תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצט בו הנך נמצא.

אתר שיר בהפתעה ו/או מי מטעמו (להלן: צוות האתר) רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והאתר אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, האתר לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

צוות האתר לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינו של צוות האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של צוות האתר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של האתר בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

צוות האתר ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. כאמור לעיל, צוות האתר אינו אחראי לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת צוות האתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי צוות האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

צוות האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי צוות האתר בקשר לכך.

צוות האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וצוות האתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
זכויות יוצרים / אקו"ם:
חברת שיר בהפתעה עובדת כחוק באישור אקו"ם ומשלמת תמלוגים על שימוש ביצירות המוגנות בזכויות יוצרים. התמלוגים המועברים לאקו"ם הם על שימוש חברת שיר בהפתעה ביצירות ועל הרווח הנגזר בעקבות השימוש ביצירה. תמלוגים אלו אינם פוטרים את הלקוח מהסדר מול אקו"ם וזאת במיוחד בעת שימוש במוצר שהופק בשיר בהפתעה למטרות עיסקיות ו/או פרסומיות ו/או תעמולתיות ו/או שיווקיות או לכל פעולה אחרת שהיא למטרות רווח. 


אחריות הלקוח:
המוצר הסופי מגיע אל הלקוח במדיה דיגיטלית(לרוב CD או DVD). כל מוצר היוצא מחברת שיר בהפתעה ללקוח עובר בדיקה במיכשור הנמצא במקום. על הלקוח חלה החובה לבדוק את המוצר ברגע שקיבל את המוצר כדי לבדוק את תקינותו. במידה והתגלתה בעיה, יש לפנות לחברה על מנת לקבל מענה מהיר. יש לזכור כי המוצרים נשלחים ללקוח לרוב ע"י שליחים או בדואר. המוצר עובר טלטלות שיכולות במקרה קיצוני לפגום בו. 

ביטול עסקה באשראי:
במידה ובוצעה הזמנה ששולמה בכרטיס אשראי ומבוטלת ע"י בקשת הלקוח (ביטול מלא על כל סכום ההזמנה) חברת שיר בהפתעה תגבה עמלת פעולת סליקה בהתאם לתעריף הנקוב בכל חברת אשראי באשר היא. על ביטול חלקי של העיסקה לא תגבה סכום זה. 

הקליפים המוצגים באתר מוצגים בהסכמת המשתתפים בהם. קליפים המשתתפים בתחרות והמוצגים באתר כ"משתתף מתחרות" יהיו רק הם זכאים לזכות בפרסים המוצגים באתר.
שיר בהפתעה זכאית לפסול קליפ אשר לטעמה בלבד פועל בצורה לא הולמת וישרה הנובעות בפעולות לא תקינות של הצבעות מרובות בדרכים לא כשרות.

כל שאר הקליפים באתר אשר לא משתתפים בתחרות אינם יכולים לזכות בפרסים עקב הצבעות שקיבלו מגולשים באתר.

צוות האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם הוא יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר שיר בהפתעה. במקרה זה רשאי צוות האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.


צוות האתר רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. צוות האתר לא יעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.

אין צוות האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר שיר בהפתעה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וצוות האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל צוות האתר אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר שיר בהפתעה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

צוות האתר רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

צוות האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. צוות האתר יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.

להזמנות ופרטים נוספים:

שירותים נוספים

קליפ

לאחרונה בחברת שיר בהפתעה גדל הביקוש להפקת קליפ בת מצווה. או מה שקרוי היום ברמיצווש.

הקלטת שיר

הקלטת שיר היא מעבר למתנה,היא אמירה אישית מצחיקה, מרגשת ושנשמרת כמזכרת לתמיד.

שיר בהפתעה

שיר בהפתעה בעלת אולפן הקלטות ושירותים מקצועיים נלווים מהאיכותיים ביותר בתחום.

מצגת

אין כמו מצגת איכותית ועשירה של תמונות המסכמת תקופה בחיים בדרך חגיגית.

להזמנות ופרטים נוספים: